Studencka Warszawa | Miasto bez tajemnic dla studentów

Kategoria Nauka

wrz/12

21

Typografia w pracy dyplomowej

prace dyplomoweStandardy pisania prac na różnych uczelniach są do siebie podobne, aczkolwiek nie takie same, co omówimy szerzej w tym artykule. Tekst  pracy dyplomowej może być redagowany następującymi czcionkami w zależności od standardów uczelnianych:

  • Times New Roman
  • Verdana
  • Arial
  • Tahoma

Zwykle rozmiar tekstu to 12 px, a odstęp między wierszami ( czyt. interlinia ) ma wielkość 1,5 wiersza. Akapit standardowo powinien mieć długość 1,25 cm , a tekst powinien być wyjustowany. Tytuł rozdziału oraz samo słowo “Rozdział” powinno być sformatowane do czcionki 13 px i pogrubione, a podrozdział standardowo 12 px. Numeracja rozdziałów wygląda w ten sposób: 1,2,3 ( kolejne liczby naturalne), a numeracja podrozdziałów odpowiednio: 1.1; 1.2; 1.3. W pracy trzeba też określić marginesy:

  • lewy , prawy, górny i dolny – 2 m

Praca powinna być ponumerowana stronami , a liczby numerowania mają być w dolnym rogu po prawej stronie. Jeżeli student ma problem ze sformatowaniem pracy warto tą kilkugodzinną pracę zlecić firmie zewnętrznej.

Bardzo podobne standardy pisania prac dotyczą pisania biznesplanów, z którymi można zapoznać się na tej stronie.

Brak tagów

Szablon: devolux.nh2.me tłumaczenie: WordpressPL