Studencka Warszawa | Miasto bez tajemnic dla studentów

Tag chwilówka

chwilówkiPierwsze banki powstały już w średniowieczu. Pełniły one funkcje zupełnie inne niż współcześnie istniejące banki. Były one bowiem swego rodzaju kantorami. Dokonywano w nich zamiany walut. Wraz z odkryciami geograficznymi, które miały miejsce u schyłku XV wieku, poszerzyły się horyzonty zarówno kupców, jak i banków. Do banków zaczęto wpłacać kwoty pieniężne i kosztowności. Bank zaś wystawiał danej osobie odpowiedni kwit, tak zwany weksel, dzięki któremu mogła ona wypłacić równowartość depozytu w innym banku. Funkcje i uprawnienia banków zmieniały się wraz z rozwojem gospodarczym i cywilizacyjnym. Obecnie banki po za tym, że przyjmują kapitał, tworzą, a następnie prowadzą rachunki bankowe, udzielają również kredytów, pożyczek, a także potwierdzaniem akredytyw. Banki jako jedyne instytucje w Polsce mają prawo do udzielania kredytów. Ponadto banki zajmują się także prowadzeniem działalności związanej z obrotem papierów wartościowych oraz z doradztwem finansowym. Jak widać, banki współczesnym świecie są bardzo istotnym elementem. Bez nich obrót pieniężny wśród obywateli państwa byłby praktycznie niemożliwy.

Ryzyko kredytowe i jego minimalizacja Banki udzielają kredytów ze świadomością ryzyka, które jest związane z niespłacaniem kredytu przez kredytobiorcę, co naraża kredytodawcę na poważne straty finansowe. Ryzyko kredytowe dotyczy niepewności sytuacji kredytobiorcy. Może on bowiem stracić źródło dochodów, a tym samym przestać być wypłacalny. W przypadku gdy zostaje udzielony kredyt dewizowy, czyli w walucie obcej, zarówno bank jak i kredytobiorca ma do czynienia również z ryzykiem zmiany kursu walutowego. Jeśli kurs walutowy ulegnie zmianie, wartość spłaty może ulec albo zmniejszeniu na niekorzyść banku, albo też zwiększeniu na niekorzyść kredytobiorcy. Bank w celu zminimalizowania ryzyka kredytowego, po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie kredytu dokonuje analizy kredytowej. Istotą analizy kredytowej jest sprawdzenie zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. Bank dokonuje między innymi ustalenia wysokości i stopnia stabilności dochodów. Jeśli wynik analizy jest dla banku satysfakcjonujący, kredyt zostaje udzielony.

Istnieje wiele rodzajów analiz kredytowych, które stosują banki. Jedną z nich jest scoring kredytowy. W celu uniknięcia potrzeby dokonywania dokładnej analizy zdolności kredytowej, kredytobiorcy zgłaszają się do instytucji pozabankowych w celu zaciągnięcia chwilówki. Tego rodzaju rozwiązanie może wydawać się z pozoru dobrym, jednakże gdy nadejdzie czas, każdy kto zacznie spłacać kredyt zorientuje się iż odsetki jakie oddaje są znacznie wyższe niż miałoby to miejsce w przypadku kredytu zaciągniętego w banku. Toteż każdy niezależny doradca kredytowy, który chce dla swych klientów jak najlepiej będzie starał się nakierować osobę na ofertę z banku. Z dwojga złego jest to lepsze rozwiązanie.

· · · ·

Szablon: devolux.nh2.me tłumaczenie: WordpressPL